Shalom voor Lichaam

Dit zijn de oefeningen waarmee we ons lichaam trainen om te komen tot een toestand met minder adrenaline, boosheid en angst. En dat help om onze Relatie Circuits weer AAN te krijgen.
Dit zijn basisoefeningen die we steeds gebruiken. Het is belangrijk dat we gewaar zijn van wat er in ons lichaam gebeurd. Dat we het kunnen kalmeren en zo in staat zijn om te kijken of we ons weer met de ander en met God kunnen verbinden.

Drie oefeningen
1) Ademen en je gezicht vertrekken (angst of boosheid)  naar rust
2) Geeuwen links en geeuwen rechts
3) Kloppen om hechtingscentrum wakker te maken

1)  Ademen en je gezicht vertrekken (angst of boosheid)  naar rust
Deze oefening triggert eerst de angst- of boosheid-reactie van ons lichaam oftewel het sympathische systeem. Daarna triggeren we een stopreactie. Dit een manier om weer beweging te krijgen als we vastzitten in een gevoel. We herhalen deze acties een aantal keer en zetten het systeem daarmee steeds op response  Aan en vervolgens op respons Uit totdat het gaat bewegen.
We kunnen deze oefening doen vanuit zowel angst of boosheid.
Angst: we maken een angstig gezicht door de ogen groot te maken en  trekken ons voorhoofd op.
Boos: we maken een boos gezicht door onze neus a.h.w. zo groot mogelijk te maken.

De oefening:
Aan: we bewegen armen in de lucht/ we halen een snelle diep adem in soort schrik/ we maken een boos of angstig gezicht/ ons hoofd naar boven en achteren
Uit: we buigen naar voren/we ademen langzaam  uit/we spreken we de zin uit: “ook als ik bang ben vertrouw ik op U mijn Heer” .

Het doel van deze oefening is om sympathische en parasympathische systeem op elkaar te laten synchroniseren(het laten veranderen van snelheid).  Met de uitspraak: “ook als ik bang ben vertrouw ik op U mijn Heer” zetten we de timing juist (neutrale toestand).

Zie daarvoor de “Shalom My Body” Video door Jim Wilder op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=oRy3KeAUIFw

 

2)  Geeuwen links en geeuwen rechts
Geeuwen triggert ons parasympathische systeem en hetgeen een belangrijk onderdeel is om tot rust te kunnen komen. We geeuwen een keer naar links en bewegen daarbij ons hoofd naar de linker kant en omhoog. We geeuwen diep en bewegen daarna weer terug en we spreken de zin uit: “ook als ik bang ben vertrouw ik op U mijn Heer”.
We herhalen de oefening  maar dan naar de rechter kant. Deze cyclus doen we ongeveer vier keer. Als je de behoefte hebt om het vaker te doen is dat helemaal goed.
Soms helpt het tijdens het geeuwen je onderkaak een beetje heen en weer te bewegen. Soms maakt dat nog een diepere geeuw los.

3)  Kloppen op hechtingscentrum wakker te maken
De bedoeling van deze oefening is het om het hechtingscentrum te activeren. De vaguszenuw is de belangrijkste parasympathische zenuw van het autonome zenuwstelsel. Dat houdt in dat deze zenuw belangrijk is voor je rust en de herstelprocessen van je lichaam. De vaguszenuw komt uit op verschillende plekken aan het oppervlak van je lichaam. Een plek is precies in het midden van je oor. Een andere plek is op je borstkas links en recht ongeveer 5 cm uit de midden.  We gaan op die plek rustig kloppen op het ritme van de hartslag. De reden dat we dat doen is dat wanneer het hart en longen goed samen werken. Dan zal als we inademen dat de hartslag iets toeneemt. Bij het uitademen neemt de hartslag iets af. Bij mensen die bij voorbeeld last hebben van Post Traumatische Stress zijn gaat deze samenwerking niet goed. Het betekent eigenlijk  dat het zenuwstelsel  gedesorganiseerd is. Deze oefening is een poging om je hartslag en ademhaling goed samen te laten werken. We doen dit door tijdens het inademen te kloppen op de borstkas, eerst langzaam, maar naarmate ik door adem verhoog ik de snelheid omdat de hartslag tijdens het inademen iet toeneemt. Als ik uitadem maak ik ronddraaiende beweginkjes op de zelfde plekken ook weer op het tempo van de hartslag. In het begin iets sneller (hogere hartslag), daarna snelheid afnemen (hartslag daalt naarmate ik uitadem). Tijdens uitademen spreken we de zin uit: “ook als ik bang ben vertrouw ik op U mijn Heer”. Het is goed om deze oefening ongeveer 4 tot 6 keer te herhalen.