Immanuel-Benadering

Immanuel betekent: God met ons. We bedoelen daarmee dat God, Vader, Zoon en Heilige Geest, met ons is, altijd en elk moment (matth 1:23).
De meeste mensen zijn zich daarvan veel te weinig of niet bewust.

Immanuel-Benadering is een eenvoudige en krachtige manier te werken aan je bewustzijn van de aanwezigheid van Immanuel. Het is een manier die aansluit bij hoe ons brein werkt. Sinds we dit zelf actief toepassen merken we dat dit ons leven op een fijne manier verandert. We ervaren veel meer interactie met God. We voelen ons veel meer met Hem verbonden. Tijdens dit proces ontdekken we dat Immanuel actief bij ons leven betrokken is. We ervaren genezing van emotionele wonden en afhankelijkheden. Door actief contact met Hem te maken ervaren we Zijn leiding en vriendschap!
Een verbinding met God leidt naar duidelijker weten wie je bent en wie je kan worden!

Dit proces kun je heel snel leren. De meeste mensen ervaren veranderingen vanaf de eerste keer dat zij het beoefenen. Het volgen van een eenvoudige volgorde helpt om “gesprekken” met God te ontwikkelen die je leven veranderen.

Immanuel-Benadering bestaat eigenlijk uit drie stappen:
– Interactieve dankbaarheid
– Het opschrijven van onze indrukken en gedachten aan de hand van een eenvoudige
volgorde
– Het hardop (voor)lezen van deze indrukken

Deze volgorde is te vinden op de pagina : Immanuel Journaling

Immanuel-Benadering is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • op het geloof dat God altijd bij ons was, is en zal zijn.
  • op het geloof dat God altijd in staat is om ons leven te sturen en te beïnvloeden.
  • dat we vaak niet herkenden dat Hij actief aanwezig was. Door dit gemis zijn veel herinneringen onvolledig. De interpretaties over ons leven zijn daardoor verwrongen waardoor we pijn ervaren en beroofd worden van vrede.
  • door de vele herinneringen zonder Zijn aanwezigheid is het moeilijker om Zijn aanwezigheid in het nu te ervaren. Als deze herinneringen worden genezen lukt het beter om Zijn aanwezigheid in nu het waar te nemen, we zullen beter herkennen dat Hij tot ons spreekt.
  • dat Gods aanwezigheid gemakkelijkst is te ervaren in de herinneringen waar de beste momenten met God hadden. En waar we deze momenten het vaakst hebben herinnerd. Deze herinneringen worden opgeslagen worden in het centrale zenuwstelsel.
    De meeste pijn en verwarring hebben we over momenten waar we Zijn aanwezigheid juist hebben gemist.
    Ten behoeve van momenten van onderzoek en genezing beginnen we daarom met herinneringen waar we Gods aanwezigheid juist hebben ervaren. Vanuit deze goede herinneringen kunnen momenten waar we Gods aanwezigheid misten het beste onderzoeken.